• Projekt

  Projekt „Licencja na sukces” realizowany jest od 01.09.2017 do 31.07.2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu nr RPSL.11.01.04-IŻ.01-24-135/16 w ramach Regionalnego …

 • Cele

  Celem dwuletniego projektu „Licencja na sukces” jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na …

 • Zajęcia

  Przedmiotem projektu są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia uczniów oraz przygotowujące do matury.   Planowane zajęcia w projekcie: Język …

 • Rekrutacja

  Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, zwłaszcza tych, …

Projekt „Licencja na sukces”

Projekt „Licencja na sukces” realizowany jest od 01.09.2017r. do 31.07.2019r. w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu nr RPSL.11.01.04-IŻ.01-24-135/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt „Licencja na sukces” przeznaczony jest dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie”.